Oddělovací proces

Oddělovací proces má zajistit přesnost výkroje střihové součásti při nejmenší spotřebě oděvního materiálu. Racionalizace a mechanizace tohoto procesu přináší nejvyšší úspory při zvyšování produktivity práce, s čímž je spjato i snižování nákladů na hotový výrobek.

Disponujeme prostornou střihárnou o maximální délce nakládacího stolu 14 m pro ruční nakládání a 8,4 m pro strojové. Nakládání materiálu je prováděno nakládacím strojem s elektrickým pohonem a ovládáním. Zajišťuje přesné vrstvení okrajů materiálu a beznapěťové nakládání.

K oddělování materiálu jsou k dispozici ruční řezací stroje i pásové řezací stroje, vhodné pro tvarově složitější střihové součásti.