Konstrukce střihů

AccuMark Explorer: je produktem společnosti GERBER Technology (USA).   Je to systém pro konstrukční přípravu oděvní výroby (digitalizaci, konstrukci, modelování a ruční polohování). 

Systém AccuMark umožňuje snadný vstup fyzických šablon z digitizéru. Import a export dat šablon je možný z/do široké škály CAD systémů. Data lze odesílat emailem.

Systém AccuNest umožňuje automatické skládání střihových poloh dílů, dle nastavených vstupních parametrů,     materiálu a zásad polohování. Zajišťuje tedy efektivní výtěžnost daného materiálu, což znamená i finanční úsporu v nákladech na hotový výrobek. Výstupním zařízením je plotter, který vytiskne střihové polohy na nažehlovací papír.

Probíhá zde definování parametrů polohy. Zvolí se model, šířka materiálu, velikost oděvu a polohové limity. Polohové limity jsou přednastaveny dle typu nakládání (např. pukování, listování), definují například možnost otočení o 180° apod. Dále je možno zohlednit srážlivost, či roztažnost materiálu [%]. V systému AccuMark lze polohovat pouze ručně. Pro automatické polohování se příkaz polohy pošle do systému AccuNest. Klíčové díly lze předpolohovat ručně. Po provedení polohování je možno zobrazit náhled využití materiálu v poloze, opět v systému AccuMark.